המחלקה הבינלאומית – מיזוגים ורכישות, בנקאות ופיננסיים