ינאי ריין

ינאי ריין

ע"ע ינאי ריין נ' הומטקס ר.ע.ש.נ. בע"מ – בחישוב גמול שעות נוספות לעובד "גלובלי" יש לקזז שעות בחוסר באותו חודש עבודה בלבד. בית הדין הארצי קובע את הקריטריונים למתי יינתן תוקף להסכמת הצדדים לתשלום גלובלי בגין שעות נוספות, וכיצד יש לחשב את גמול השעות הנוספות, בהתאם לתנאים מצטברים שנקבעו בפסדק הדין.