ליטיגציה ויישוב סכסוכים

בוררות ופתרון סכסוכים

כחלק בלתי נפרד ממחלקת הליטיגציה של משרדנו פועלת מחלקת הבוררויות ויישוב סכסוכים.

הצוות המקצועי במחלקה מבכר לא פעם, לטובת הלקוח ובהתאם לצרכיו ולאינטרסים שלו, כי בירורו של סכסוך מסחרי אזרחי יתנהל במסגרת אלטרנטיבית ומחוץ לכתלי בית המשפט. כחלק משיקולים שונים הנבחנים ביחס לכל תיק, נבחנת גם האכסניה המתאימה לבירורו. באופן זה, מובאים בחשבון שיקולים שונים הנוגעים לחסכון בהוצאות, חסכון בזמן, סודיות והימנעות מחשיפה ופגיעה במטרות עסקיות שונות של הלקוח, העלולה להיגרם לו עקב ניהול ליטיגציה בבית המשפט, כמו גם היתרונות הדיוניים בניהול הליך בוררות.

המחלקה בעלת ניסיון רב שנים בייצוג לקוחות בבוררויות מורכבות ורחבות היקף בכל תחומי המשפט המסחרי והאזרחי.

כמו כן, עוסק משרדנו בניהול בוררויות והליכי גישור מורכבים באמצעות שותפיו המובילים. שותפי המשרד השונים משמשים כבוררים וכמגשרים בהליכים מורכבים בתחומי המשפט המסחרי-אזרחי. 

חיפוש בצוות המשרד