ליטיגציה ויישוב סכסוכים

תביעות נגזרות

תביעה נגזרת היא תביעה המוגשת בשם תאגיד על ידי דירקטור או בעל מניות בתאגיד.

הכלי של תביעה נגזרת נועד להתגבר על כשלים במנגנון הממשל התאגידי של התאגיד ובפרט על ניגוד עניינים אפשרי של האורגנים בתאגיד שאמורים לקבל את ההחלטה על הגשת תביעות של התאגיד. כאשר הגורמים שמנהלים את החברה אינם שוקלים את טובת החברה ואינם פועלים להגשת תביעה שהינה לטובת החברה, מאפשר כלי התביעה הנגזרת להתערב במלאכת הניהול של החברה ולחייב אותה להגיש את התביעה.

בשנים האחרונות ניכרת מגמה הולכת וגוברת של שימוש בכלי התביעה הנגזרת.

משרדנו עומד בשורה הראשונה של המשרדים העוסקים בתובענות נגזרות וצבר בשנים האחרונות ניסיון רב בתחום.

עם לקוחות משרדנו בתחום התביעות הנגזרות נמנים תאגידים מובילים במשק, ובהם שירותי בריאות כללית, חברות ביטוח, בנקים, חברות ציבוריות וכן דירקטורים באותם תאגידים.  

חיפוש בצוות המשרד