מחלקת מיסים

מס הכנסה

מחלקת המסים עוסקת בתכנון פעילות ועסקאות של יחידים ושל חברות, באופן שייעשו בצורה מיטבית בהיבט המס תוך התאמת הפתרון המיסויי לצרכיו המיוחדים של הלקוח, לרבות פניה במקרים המתאימים בבקשות מקדמיות לרשות המסים (פרה-רולינג). כמו כן למחלקת המסים ניסיון רב מאוד בייצוג בפני משרדי פקיד השומה ובפני בתי המשפט, והיא עוסקת בבחינת מחלוקות מס קיימות או פוטנציאליות בין לקוחותיה לבין משרדי פקיד השומה ובמתן טיפול החל משלב הדיון הראשוני מול פקיד השומה עבור בהליכי שומה והשגה וכלה בייצוג בפני בתי המשפט. למחלקת המסים במשרדנו התמחויות ייחודיות בתחום הליכי גילוי מרצון, מיסוי בהליכי חדלות פירעון בתחום הקצאת מכשירים הוניים לעובדים וביחס למתן חוות דעת מורכבות.

חיפוש בצוות המשרד

צוות מס הכנסה