מחלקת מיסים

מס ערך מוסף

מחלקת המסים מעניקה את מגוון השירותים בתחום המע"מ, בהתבסס על הידע והניסיון הרב שנצבר בה, ובכלל זה ביחס לתכנון עסקאות, השגת אישורים מקדמיים, חוות דעת, וייצוג וליווי מול רשויות מע"מ ומול מערכת בתי המשפט.

חיפוש בצוות המשרד

צוות מס ערך מוסף