מחלקת מיסים

מיסוי בינלאומי

מחלקת המסים נותנת ייעוץ מקיף ביחס להיבטי המס הכרוכים בפעילותם של תושבי ישראל (חברות ויחידים) בחו"ל ושל תושבי חוץ הפועלים בישראל, לרבות ביחס לבניית תכנוני מס בינלאומיים, הקמת נאמנויות, מתן חוות דעת משפטיות, ייעוץ ביחס לביצוע השקעות בישראל ומחוץ לישראל, קבלת אישורים מקדמיים מרשות המסים בישראל, ליווי עולים חדשים ותושבים חוזרים וייצוג תושבי ישראל ותושבי חוץ מול רשות המסים ביחס לפעילותם הבינלאומית.

חיפוש בצוות המשרד

צוות מיסוי בינלאומי