מחלקת מיסים

מיסוי בחדלות פירעון

המשרד הינו משרד מוביל בתחום הליכי חדלות הפירעון (כינוסים, פירוקים ופשיטות רגל), ומחלקת המסים הינה ממחלקות המסים המובילות בתחום זה. במסגרת השירותים שמעניקה מחלקת המסים בתחום מיסוי הליכי חדלות הפירעון, ניתן למנות, בין היתר, הקטנת חיובי המס השונים הרובצים על חייבים, גיבוש הסכמים עם רשויות המס באשר לחבויות המס בהליכי כינוס, טיפול בקיזוזי הפסדים מורכבים, פירוק ופשיטת רגל, ליווי בעלי תפקידים מטעם בית המשפט בפעילותם, קבלת אישורים מקדמיים ביחס להשלכות המס של הסדרי חוב וייצוג חייבים, נושים ובעלי תפקידים בפני רשויות המס ובתי המשפט. מחלקת המסים של המשרד משמשת כיועץ למרבית הבנקים בישראל בתחום חדלות הפירעון.

חיפוש בצוות המשרד

צוות מיסוי בחדלות פירעון