המחלקה המסחרית

שוק ההון וניירות ערך

משרד ליפא מאיר ושות' הוא בעל ניסיון רב בתחום ניירות הערך.

מחלקת ניירות ערך ושוק ההון במשרד ליפא מאיר ושות' מייעצת לחברות, משקיעים ומנפיקים בכל הקשור להנפקות (ראשוניות ומשניות) לציבור בבורסה בתל אביב, לרבות הנפקת מניות, זכויות, אג"חים, זכויות המירות, וכדומה. במרבית ההנפקות המחלקה מייצגים את החברות המנפיקות עצמן ומסייעת להן בכתיבת התשקיף, וביתר ההנפקות המחלקה מייצגת בעלי מניות בחברה המנפיקה המוכרים מניות במסגרת ההנפקה. חברי המחלקה עובדים בשיתוף פעולה מלא ושוטף עם הרשות לניירות ערך, הבורסה לניירות ערך וגופים רגולטורים אחרים.

המחלקה מספקת ללקוחותיה, שהינן חברות ציבוריות הנסחרות בבורסה בתל אביב גם ייעוץ וליווי שוטפים בכל הנוגע לדיווחים השוטפים שעל חברות ציבוריות להגיש, ניהול מגעים מול הרשות לניירות ערך והבורסה ככל הנדרש, וכן יעוץ שוטף בכל הנוגע לממשל תאגידי נאות וקיום דיני ניירות ערך ודיני החברות. בנוסף מספקת המחלקה ללקוחותיה יעוץ וליווי בביצוע הצעות רכש, הקצאות פרטיות, מיזוגים ורכישות וכל עסקה או הסכם אחר שהחברות הללו צד להם.

חיפוש בצוות המשרד

צוות שוק ההון וניירות ערך