מחלקת נדל"ן

עסקאות מכר ורכישה ועסקאות קומבינציה

מחלקת הנדל"ן מעניקה ייעוץ וליווי ליזמים, פרטיים או חברות יזמיות וגופי השקעה למיניהם, כמו גם לבעלי מקרקעין, בביצוע עסקאות מכר ורכישה של מקרקעין, בארץ ובחו"ל, כולל בעסקאות קומבינציה ועסקאות תמורות מכר. הטיפול המשפטי כולל ליווי וייעוץ משלב המשא ומתן, בהיבטים משפטיים ומסחריים כאחד, עריכתם של הסכמי המכר, ייעוץ וטיפול בהיבטי המיסוי וכן טיפול מול רשויות התכנון לצורך קידום הליכי תכנון ורישוי. הטיפול המשפטי כולל גם את שלבי השלמת העסקאות ורישום הזכויות.

חיפוש בצוות המשרד

צוות עסקאות מכר ורכישה ועסקאות קומבינציה