מחלקת נדל"ן

פרויקטים לבניה

מחלקת הנדל"ן מייצגת יזמים וחברות בניה וקבלנות מהוותיקות והמובילות בשוק בפרויקטים לבניה למגורים, למשרדים, למסחר, לתעשייה ועוד ברחבי הארץ. הטיפול המשפטי בפרויקטים מסוג זה כולל ליווי מלא ומקיף משלב המשא ומתן לרכישת המקרקעין או ההתקשרות בהסכמי פיתוח וחכירה מול רשות מקרקעי ישראל / משרד הבינוי בפרויקטים מכוח מכרזים, דרך שלבי ההערכות והתכנון של הפרויקט, לרבות טיפול מול רשויות התכנון, התקשרות עם יועצים, קבלנים, ספקים וכיו"ב, טיפול בהתקשרות בהסכמי ליווי מול גורמים מממנים (ליווי בנקאי וכו'), התקשרות מול רוכשים, טיפול מול רשויות המס, טיפול שוטף בנושאים שונים במהלך תקופת הפרויקט, ברישום זכויות הרוכשים כולל רישום של בתים משותפים. טיפול בפרויקט כולל גם טיפול בניהול מערך רישום הזכויות עד לשלב הרישום בלשכות רישום המקרקעין.

חיפוש בצוות המשרד