מחלקת נדל"ן

קבוצות רכישה ועמותות לבניה

מחלקת הנדל"ן מלווה קבוצות רכישה ועמותות לבניה בפרויקטים שונים ברחבי הארץ. הייעוץ והטיפול המשפטי הינו משלב גיבוש הקבוצה או העמותה והוא כולל, בשלב ראשון את גיבוש והכנת מערכת ההסכמים הנרחבת שבין חבריה. הליווי המשפטי כולל את שלבי גיבוש והקמת הקבוצה / העמותה ולאחריו ניתן טיפול משפטי בהתקשרות לרכישת מקרקעין (לרבות הגשת הצעות למכרזים), עריכת הסכמי ליווי עם גורמים מממנים, התקשרות עם יועצים, קבלנים, ספקים וכיו"ב, ליווי בשלבי ההערכות והתכנון של הפרויקט מול רשויות התכנון, טיפול וייעוץ בכלל היבטי המיסוי של עסקאות אלו וטיפול שוטף בנושאים שונים במהלך תקופת הפרויקט ועד לשלבי סיומו ורישום הזכויות.

חיפוש בצוות המשרד

צוות קבוצות רכישה ועמותות לבניה