מחלקת נדל"ן

נכסים מניבים

מחלקת הנדל"ן מייצגת יזמים, בעלים ומשקיעים, לרבות חברות ביטוח וגופי השקעה, בעסקאות למכירה או לרכישת ולהשכרת נכסים מניבים כגון קניונים, מרכזים מסחריים, משרדים ועוד בארץ ובעולם. הטיפול המשפטי בעסקאות אלו כולל את כל שלבי ההתקשרות בעסקה ועד להשלמתה. במקביל ניתן על ידי המחלקה טיפול משפטי שוטף ומלא (ריטיינר) בקשר עם נכסים מניבים הכולל עריכת הסכמי שיתוף, טיפול מול שוכרים, הליכים משפטיים ועוד.

חיפוש בצוות המשרד