מחלקת נדל"ן

עסקאות והרחבות ביישובים חקלאיים - מושבים וקיבוצים

מחלקת הנדל"ן מטפלת בעסקאות כולל להרחבות במושבים וקיבוצים ומייצגת הן ישובים כאמור והן יזמים בתחום. הטיפול המשפטי כולל את כל ההיבטים הרלוונטיים – ייחודיים לעסקאות שכאלו והבאים לידי ביטוי במערכת ההסכמית שבין הצדדים ואשר עניינה רכישת הזכויות במקרקעין, שותפות בין הצדדים, הקמת הפרויקט ועוד. הטיפול המשפטי כולל גם ליווי מול רשות מקרקעי ישראל, רשויות מוניציפאליות ומשרד הבינוי.

חיפוש בצוות המשרד

צוות עסקאות והרחבות ביישובים חקלאיים - מושבים וקיבוצים