מחלקת דיני עבודה

יחסי עבודה הסכמי העסקה וסוגיות של דיני עבודה בהסכמים מסחריים

מחלקת דיני עבודה במשרדנו הנה בעלת מומחיות רחבת היקף בכל הנוגע למשפט העבודה האינדיבידואלי.  בכלל זה, מלווה צוות המחלקה את לקוחותיו בעריכת הסכמי העסקה שונים לרבות הסכמים מורכבים למצבים ייחודיים.

אנו מייעצים למעסיקים באופן שוטף ומתמשך, וכמו כן מספקים יעוץ בעסקאות שונות, כגון עסקאות מיזוג ורכישה ושינויים ארגוניים. אנו מבצעים גם בדיקות נאותות, וכן מספקים הערכות סיכונים משפטית. מחלקת דיני העבודה מעדכנת את לקוחותיה באופן שוטף על השינויים התכופים בתחום דיני העבודה ומסייעת להם להטמיע את השינויים באופן המותאם עליהם ולצרכיהם.  

חיפוש בצוות המשרד

צוות יחסי עבודה הסכמי העסקה וסוגיות של דיני עבודה בהסכמים מסחריים