מחלקת דיני עבודה

זכויות עובדים ותגמול בכירים

לעורכי הדין במחלקה מומחיות בכל הנוגע להתקשרויות של עובדים בכירים ונושאי משרה לחברות, במסגרת הסכמי עבודה או הסכמי מתן שירותים ויעוץ. הצוות מלווה את הלקוח בכל תהליך ההתקשרות כאמור, החל משלב ניהול המו"מ ועד לחתימה על הסכם הרלוונטי. בדומה, המחלקה מלווה את לקוחותיה בהליכי סיום התקשרות עם עובדים בכירים ונושאי משרה. בנוסף, מתמחה  המחלקה באופנים שונים של תגמול עובדים בכירים, לרבות הכנת תכניות בונוסים ותמריצים למנהלים, אופציות ואופציות פנטום.

חיפוש בצוות המשרד