מחלקת דיני עבודה

ליטיגציה - אזרחית ופלילית

לעורכי הדין במחלקה ניסיון רב בייצוג מעסיקים ועובדים בכירים בערכאות השונות בבתי הדין לעבודה (בתי הדין לעבודה האזוריים ובבית הדין הארצי לעבודה) ובבית משפט העליון בסוגיות שונות הקשורות ליחסי עבודה. כמו כן, למחלקה ניסיון רב בייצוג בהליכים אלטרנטיביים כגון: גישורים, בוררויות, פישורים וכיו"ב.

למחלקה ניסיון רב בייצוג מעסיקים ועובדים בכירים גם מול גורמים שונים ברשויות כגון הממונה על חוק עבודת נשים, הממונה על השכר, לשכת התעסוקה שלצד משרד הביטחון, גורמי אכיפה במשרד הכלכלה, גורמים המענקים היתרים שונים במשרד הכלכלה וכיו"ב. 

חיפוש בצוות המשרד