דיני עבודה

מחלקת דיני עבודה עוסקת בכל היבטי משפט העבודה הקיבוצי והפרטי. למחלקת דיני העבודה ניסיון עשיר במתן שירותים משפטיים מקיפים בתחום משפט העבודה, תוך שימת דגש על ידע מעמיק, יצירתיות והבנה גבוהה של יחסי העבודה. השירותים כוללים ייצוג מעסיקים בבתי הדין לעבודה השונים (בתחום האזרחי והפלילי), מתן ייעוץ שוטף למעסיקים, לרבות הטמעת נהלים ושיטות עבודה בהתאם למשפט העבודה, ליווי מהלכים משמעותיים של מעסיק (מיזוג ורכישה, הפרטות, בדיקות נאותות, פיטורי צמצום נרחבים וכיוצ"ב), ייצוג מול הרשויות (לרבות מול הממונה על חוק עבודה נשים, אגף האכיפה בתמ"ת, משרד הפנים), עריכת הסכמים קיבוצים וניהול מו"מ מול ארגוני העובדים, עריכת מסמכים משפטיים (לרבות חוזי עבודה, מסמכי סיום העסקה, נהלים, תשקיפים, דוחות ברנע ועוד), טיפול בנושא עובדים זרים (לרבות מול משרד הפנים) וכיוצ"ב. למחלקת דיני עבודה מומחיות מיוחדת גם בזכויות עובדים בהליכי חדלות פירעון, באשרות לעובדים זרים וכן ניסיון רב בייצוג חברות בינלאומיות ובשיתוף פעולה עם משרדים זרים בהעסקת עובדים בחו"ל.