במשרדנו עורכי דין בעלי ניסיון רב בטיפול בהיבטים שונים ומגוונים מתחום התכנון והבניה. הטיפול המשפטי בתחום זה כולל ייעוץ וליווי שוטף בשלבי התכנון של פרויקטים שונים, וטיפול בהליכי התכנון מול רשויות התכנון, רשות מקרקעי ישראל, רשויות מקומיות וגופי ממשלה רלוונטיים. כן אנו עוסקים בייצוג בהליכים משפטיים הנוגעים לתחום זה, כגון הליכי התנגדות, ועדות ערר, עתירות מנהליות ועתירות לבג"צ.

חדשות ופרסומים

19.10.23

17.08.23

30.03.23

07.04.20

25.03.20

28.01.20

20.01.20

26.12.19

04.10.18

28.06.18

07.02.18