080721 השקת הפורום הישראלי למשפט סביבתי של האגודה הישראלית לאקולוגיה