הקבלנים נגד רשות המסים_ _מקדמים החלטה שתייקר את מחירי הדירות_