משרדנו מייצג חברות ביטוח מהמובילות במשק, בתי השקעות, קרנות פנסיה וקופות גמל בדגש על הרגולציה הייחודית הנדרשת לגבי גופים אלה. לקוחותינו נהנים מליווי תאגידי שוטף במגוון ההיבטים המשפטיים של פעילותם, ובכלל זה ייעוץ להנהלה ולדירקטוריון בנושאים שוטפים לרבות בהיבטים הנוגעים לרגולציה הייחודית החלה לגביהם כגופים ומשקיעים מוסדיים, ממשל תאגידי, דיני חברות ודיני ניירות ערך. כמו כן, משרדנו מייעץ, מלווה ומייצג את לקוחותינו במגוון עסקאות בתחומים הרלוונטיים לגופים ומשקיעים מוסדיים ובכלל זה מיזוגים ורכישות ועוד. כל אלו לצד ייעוץ, ליווי וייצוג בנושאי פוליסות ביטוח, ביטוחי משנה, ביטוח אשראי, סוכנויות ביטוח וייעוץ ספציפי למגזר הקיבוצי-התיישבותי ולרבות מול הרגולטור, הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון.

חדשות ופרסומים

08.08.21

17.03.21

09.12.20

15.07.20

15.07.20

14.02.18