המחלקה מתמחה בפרויקטים של תשתיות ובמימון פרויקטים, בדגש על פרויקטים בשיתוף המגזר הפרטי – PPP.

המחלקה מעניקה שירותים לגורמים ציבוריים ולגורמים פרטיים – יזמים ומממנים.
למחלקה ניסיון נרחב במיוחד בליווי הפרויקטים מטעם הגורמים הציבוריים – עורכי המכרזים והבעלים של הפרויקטים – המקנה לה פרספקטיבה מיוחדת ויתרונות ייחודיים.

 

פרויקטים בהם המשרד מעורב:

פרויקט BOT  – קריית ההדרכה של צה"ל בנגב (עיר הבה"דים) – ליווי ועדת המכרזים של משרד הביטחון בתהליך המכרזי לבחירת הזכיין, החל משלב המיון המוקדם, דרך שלב המכרז, ותהליך הסגירה הפיננסית, וכן ליווי הרשות הממונה בשלב הקמת הפרויקט. התהליך המכרזי שגובש ויושם בפרויקט זה, ובפרט שלב ה-Best & Final שכלל סגירה פיננסית מלאה על ידי שני המתמודדים שנבחרו להשתתף בשלב זה, תוך כדי התהליך המכרזי, דרש גיבוש ויישום הסדרים משפטיים יצירתיים, חדשניים  ומורכבים, וזכה להערכה רבה. קריית התקשוב הטכנולוגית של צה"ל בנגב – ליווי ועדת המכרזים של משרד הביטחון בגיבוש וניסוח מסמכי המכרז והסכם הזיכיון, בתהליך המכרזי לבחירת הזכיין, ובתהליך הסגירה הפיננסית ("הכפולה").

פרויקט BOT  – מתקן ההתפלה באשקלון – ליווי ועדת המכרזים הבינמשרדית להתפלת מי-ים בתהליך הכפלת המתקן; וליווי שוטף של  הפרויקט בשלב ההקמה ובשלב ההפעלה.

פרויקט BOO  – מתקן ההתפלה בפלמחים – ליווי ועדת המכרזים הבינמשרדית להתפלת מי-ים בתהליך המכרזי לבחירת הזכיין, בתהליך הסגירה הפיננסית ובתהליך הרחבת המתקן; ליווי שוטף בשלב ההקמה ובשלב ההפעלה.

פרויקט BOT  – מתקן ההתפלה בחדרה – ליווי ועדת המכרזים הבינמשרדית להתפלת מי-ים בתהליך הסגירה הפיננסית; וליווי שוטף של בשלב ההפעלה.

פרויקט BOT  – מתקן ההתפלה בשורק – ליווי שוטף של הפרויקט בשלב ההקמה ובשלב ההפעלה, מטעם מנהלת ההתפלה וועדת המכרזים הבינמשרדית להתפלת מי-ים.

פרויקט BOT  – מתקן ההתפלה באשדוד – ליווי שוטף של הפרויקט בשלב ההקמה ובשלב ההפעלה, מטעם מנהלת ההתפלה וועדת המכרזים  הבינמשרדית להתפלת מי-ים.

פרויקט BOT  – מתקן ההתפלה בשורק ב' – ליווי ועדת המכרזים הבינמשרדית להתפלת מי-ים בגיבוש וניסוח מסמכי המכרז והסכם הזיכיון (נמצא בתהליך).

פרויקט BOT  – תחנת הכוח הסולארית באזור דימונה – ליווי ועדת המכרזים הבינמשרדית בגיבוש וניסוח מסמכי המכרז והסכם הזיכיון (נמצא בתהליך).

פרויקט BOT  – שוק סיטוני לפירות וירקות – ליווי ועדת המכרזים הבינמשרדית בגיבוש וניסוח מסמכי המכרז והסכם הזיכיון, ובתהליך בחירת המציעים בשלב המיון המוקדם.

פרויקט BOT  – כביש חוצה ישראל (הקטע הצפוני) – ליווי קבוצה יזמית בשלב המיון המוקדם.

חדשות ופרסומים

04.05.23

06.06.22

11.04.22

06.02.21

22.03.20

02.07.19

27.09.18

17.04.18