אילת בן עזרא כהן

אילת בן עזרא כהן

סע"ש 46385-10-17 איילת בן עזרא כהן נ' עיריית רמלה- נדחתה בקשה לחסינות של ראש עירייה בהליך בבית הדין לעבודה מפני תביעה אישית בהליך שעניינו אינו נזיקי אלא ביחסי עבודה. בית הדין דחה את בקשותיו של הנתבע לסילוק התביעה נגדו על הסף, ואף חייב אותו בהוצאות התובעת. נקבע, כי החסינות חלה רק מקום שעילת התביעה היא בעלת אופי נזיקי. עם זאת, כאשר עילת התביעה היא בתחום דיני העבודה ומהווה עילה מובהקת של ממשפט העבודה, כבענייננו, אין תחולה לחסינות הקבועה בפקודת הנזיקין.