רעיה-אברמוב-נ-לילית-קוסמטיקה

רעיה-אברמוב-נ-לילית-קוסמטיקה

סע"ש (ת"א) 56113-10-15 רעיה אברמוב נ' לילית קוסמטיקה בע"מ- הרעת תנאים בשל היריון מהווה הפלייה והפרה של חוק שוויון הזדמנויות העבודה – עובדת בהיריון שהועברה לתפקיד בתנאים נחותים הופלתה. בית הדין קבע כי יראו את התפטרותה כאילו פוטרה שלא כדין והיא זכאית לפיצויים בסך 34,708 ₪, ובנוסף לפיצויי פיטורים בסך 50,000 ₪ ממעסיקה לשעבר