אושר הסכם פשרה – קיבוץ רמת יוחנן ישלם פחות מ – 5% מהסכום הנקוב בתביעה הנגזרת

זמן קיבוץ

אלון פומרנץ ורעות בייץ ייצגו את קיבוץ רמת יוחנן בתביעה נגזרת שהוגשה נגדו על ידי בעל מניות בחברת פלרם תעשיות, חברה ציבורית בשליטת הקיבוץ. טענתו של התובע היא כי ההתקשרות בין פלרם כחברה ציבורית לקיבוץ (כבעל השליטה) לפיה מועסקים עשרות חברי קיבוץ במפעל החברה, לא אושרה כחוק על פי דיני החברות. כלומר – לעסקה לא התקבלו האישורים הנדרשים, ולכן יש להחזיר לפלרם את כל התשלומים ששולמו עבור עבודת עשרות עובדי הקיבוץ במשך יותר מ-7 שנים – סך של כ-300 מיליון ש"ח. התביעה הוגשה נגד הקיבוץ ונגד חברי הדירקטוריון של החברה -מקרה מורכב בו הקיבוץ "מפצה" חברה שנמצאת ברובה בבעלותו בעקבות תביעה נגזרת. הסכם פשרה שהוגש על ידינו ושאושר על ידי בית המשפט, כולל פיצוי בגובה פחות מ-5% מהסכום הנקוב בתביעה.

לקריאת הכתבה במלואה