אימפריות נופלות לאט, הלכות נהפכות מהר: על כינונה והפיכתה של הלכת זליגמן

כלכליסט

אחד הפרדוקסים המוכרים בעולם הפילוסופיה הוא 'פרדוקס הספר'. ישראל שמאי ממחלקת ליטיגציה ואלון פומרנץ, שותף מנהל וראש מחלקת ליטיגציה מנסים להבין מה נכון יותר בסוגיית זליגמן, שפורסמה לאחרונה, בה נדרש בית המשפט העליון לסוגיה המזכירה את הפרדוקס המפורסם: האם המאסדר [הרגולטור] הוא הגורם שיכריע בשאלות פרשניות העולות לגבי הנחיותיו שלו עצמו? בדיון שנערך ב-4.7, הפך ביהמ"ש העליון את הלכת זליגמן וקבע כי אין מקום לאמץ כלל המעניק מעמד מיוחד לעמדתה הפרשנית של רשות מינהלית מאסדרת ביחס להנחיותיה שלה. יש ליתן משקל לעמדת הרשות המינהלית המאסדרת, אך ההכרעה הפרשנית הסופית לגביהן מסורה לבית המשפט. לקריאת הפרשנות המלאה בכלכליסט לחצו כאן