"אין הגנה ראויה על חופש הביטוי"

גלובס

להמשך קריאת הידיעה שהתפרסמה בגלובס.