"אפשר להכריז על מותו של הבניין הבודד בפרויקטים של תמ"א ומעבר לפינוי בינוי בכמה בניינים"

N12

"אפשר להכריז על מותו של הבניין הבודד בפרויקטים של תמ"א ומעבר לפינוי בינוי בכמה בניינים". כך לדברי ארז תיק, שותף וראש מחלקת נדל"ן ומלונאות במשרדנו, במסגרת פורום Duns 100 של בכירי ענף המשפט בהתחדשות העירונית. הסיבה לכך הינה תקורות ותשומות גבוהות וקשיים רבים נוספים מול רווח אבסולוטי קטן שאינו מצדיק התעסקות בבניין בודד, כך שיזמים גדולים עוברים לפרויקטים גדולים בפינוי בינוי.

עוד הוסיף כי המעבר לכמה בניינים טוב לכולם – הוא מאפשר התמקדות בתכנון אורבני נכון יותר שכולל שטחים פתוחים, חניונים מרווחים, הגדלת מדרכות, מקסום זכויות, מחסנים והקצאת שטחי ציבור לצרכים עירוניים. לשם כך יש להקנות סמכויות לוועדות מקומיות לאשר פרויקטים כאלה ויש לאחד את הדינים לתמ"א ולפינוי בינוי לכדי קודקס אחד אחיד וברור.

לקריאת הדברים במלואם