אקו-פמיניזם – הקשר בין אקולוגיה לפמיניזם

רשת ב' "כאן בסביבה"

ד"ר ציפי איסר איציק, שותפה וראש מחלקת הגנת הסביבה, קלינטק ואנרגיה נקיה, בראיון לתכנית "כאן בסביבה" ברשת ב' לציון יום האישה הבינלאומי בנושא אקו-פמיניזם –העוסק בקשר שבין אקולוגיה לפמיניזם.

לדברי ציפי, בהובלת התנועה הסביבתית בארץ ובעולם, מקומן של נשים בולט באופן מובהק בהשוואה לתחומים אחרים.

כמה מאבני הדרך המשמעותיות בתחום הסביבתי, רשומות על שמן של נשים. מחקרים מצביעים על כך שנשים נוטות יותר מגברים לקנות מוצרים אקולוגים, ויש קורלציה גבוהה בין רווחה סביבתית לשוויון מגדרי.

להאזנה לריאיון המלא