ארכות נוספות לביצוע תשלומים לרשויות וחיובים מכח פסקי דין או חוזים (חרבות ברזל – הוראת שעה)

במשפט אחד - עדכון לקוחות

בהמשך לעדכון שהוצא על ידינו ביום 23 באוקטובר 2023 לגבי חקיקת חוק דחיית מועדים (הוראת שעה – חרבות ברזל) (חוזה, פסק דין או תשלום לרשות), התשפ"ד-2023, נבקש לעדכנכם כי ביום 7 בנובמבר הוציא שר הבטחון צו המאריך את דחיית המועד לביצוע החיובים והתשלומים המוגנים על פי חוק זה בשלושים ימים נוספים (או עד ל – 31 בדצמבר 2023 – לפי המוקדם מבין המועדים).   

 

*החוזר מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אולם מופנה לשני המינים.

*הבהרה: האמור בחוזר זה הינו מידע בכללי בלבד ואין בו כדי להוות ייעוץ משפטי המחייב בחינה מעמיקה וספציפית של כל נושא לגופו.

*הכותב הינו עו"ד אמיר זולטי, שותף וראש תחום היי טק, מחלקת טכנולוגיה, מיזוגים ורכישות במשרדנו.

אנו עומדים לרשותכם לכל שאלה ו/או הבהרה