אתגרי הסייבר 2022 – פאנל בנושא, באוניברסיטת תל אביב

פאנל באוניברסיטת תל אביב

עו"ד ורד זליכה, שותפה וראשת תחום סייבר ובינה מלאכותית במשרדנו, נטלה חלק בפאנל בנושא אתגרי הסייבר 2022, שהתקיים באוניברסיטת תל אביב, מטעם איגוד הדירקטורים וקהילת הגנת הפרטיות ואבטחת המידע. ורד התייחסה לכלים המשפטיים העומדים לרשות ארגונים בהתמודדות עם איומי סייבר משרשרת האספקה, ובהם הסדרה הסכמית מוקדמת של היבטי הגנת סייבר ואופן ההתנהלות באירועי סייבר אצל הספקים. בנוסף, ציינה את הייתרונות ברגולציית סייבר מגזרית (כדוגמת הרגולציה בעולמות הביטוח והבריאות), אשר עשויה לתרום הן לשיפור הגנת הסייבר בארגונים עליהם היא חלה, הן ליצירת וודאות משפטית אשר לנדרש מגופים אלה. כמו כן התייחסה ורד לרגולציה המתפתחת בארץ ובארה"ב לעניין חובות דיווח אודות אירועי סייבר במגזר הפרטי ומשמעותן, ולאיזונים בין האינטרס הציבורי להגנת כלל המשק ובין האינטרס של הארגון הפרטי לקבלת החלטות עצמאיות באירוע סייבר.

לצפיה בפאנל