בהליך נדיר: העליון התיר למיעוט לתבוע את הרוב

כלכליסט

עוד פסק דין תקדימי יוצא תחת ידו של משרדנו – בית המשפט העליון אישר את העברת זכות התביעה של חברה בפירוק לבעלי מניות המיעוט. להמשך קריאת הידיעה בכלכליסט.