במשפט אחד – הקלות המשרד להגנת הסביבה

במשפט אחד - עדכון לקוחות

לקוחות יקרים,

בשעת חירום זו בצל מגיפת הקורונה, אנו ממשיכים לשרת אתכם ולהיות זמינים להשיב לפניותיכם באמצעות מגוון ערוצי התקשורת והמדיה הדיגיטליים העומדים לרשותכם.

ברצוננו להביא לידיעתכם הקלות מטעם המשרד להגנת הסביבה למחזיקי היתרים ורישיונות לשעת חירום זו (מוגדרת נכון להיום עד 1.7.2020) .

להלן תמצית ההקלות לשעת חירום שניתנו על פי הנחיות המשרד להגנת הסביבה:

  1. היתר רעלים

חידוש היתרי רעלים וביצוע שינויים בהיתרי רעלים – עד לחזרה לשגרה, היתרי רעלים יחודשו, ככלל, ללא ביצוע סיור מוקדם, למעט במפעלים שחלה עליהם מדיניות "מרחקי הפרדה".

 

  1. היתר פליטה

חובת הגשת בקשה לחידוש של היתר פליטה – בעל מקור פליטה שמועד הגשת בקשה לחידוש היתר פליטה לפי החוק חל בתוך "תקופת החירום" ולא יכול להגישה בתקופה זו, רשאי להגיש את הבקשה עד שלושה חודשים לאחר תום "תקופת החירום".

היתר פליטה שתוקפו פג במהלך "תקופת החירום" וטרם הסתיים הטיפול בבקשה לחידושמוארך אוטומטית תוקף ההיתר בארבעה חודשים בלבד.

דיגום תקופתי – בעל מקור פליטה החייב בביצוע דיגום תקופתי לפי תנאי היתר הפליטה עד ה-1.7.2020 ,יהיה רשאי לבצע את הדיגום עד ה- 1.9.2020.

 

  1. תנאי רישיון עסק 

חידוש רישיון עסק –במצבים של חידוש רישיון לעסק עם תנאים קיימים ברישיון, יינתן אישור להיתר זמני לשנה, על בסיס התנאים הקיימים.

רישיון עסק חדש – לעסק שקיים עבורו מפרט אחיד מאושר (מפורסם) – יינתן אישור להיתר זמני לשנה.

 

  1. דיווחים הנדרשים מתוקף היתרי פליטה או מפל"ס

מועד הגשתם של דיווחים אלה נדחה.

מועד הגשת הדיווחים השנתיים למפל"ס נדחה ליום 30.5.2020.

 

ניתן לעיין בהנחיות המשרד להגנת הסביבה בקישור זה.

הינכם מוזמנים לפנות אלינו בכל סיוע ו/או שאלה ככל שיידרש, בקשר עם יישום ו/או חידוש של היתרים ורישיונות סביבתיים, ובקשר עם ניהול האתגרים הרגולטורים הסביבתיים בשעת חירום זו, ובכלל.


הכותבת, עו"ד ד"ר ציפי איסר איציקשותפה במשרד ליפא מאיר ושות' ומנהלת מחלקת הגנת הסביבה, קלינטק ואנרגיה נקיה.


*הבהרההאמור בחוזר זה הינו מידע כללי בלבד ואין בו כדי להוות ייעוץ משפטי המחייב בחינה מעמיקה וספציפית של כל נושא לגופו.