בן הבורר הוא בכיר בחברה מתחרה – האם זו עילה לפסילתו?

גלובס

שמחנו לייצג את לקוחותינו חברת ווריס ודלית שוורץ, בכדי למנוע סיכול בוררות בטענות בלתי ראויות.
את לקוחותינו ייצגו עו"ד אלון פומרנץ, השותף המנהל וראש מחלקת ליטיגציה ועו"ד עדי ערמן ממחלקת ליטיגציה.