בעלי איגרות החוב של אלון כופפו את שרגא בירן

דר מרקר

בעלי איגרות החוב של אלון כופפו את שרגא בירן-חברת אלון ובעלת השליטה בה סיכמו עם נציגות אג"ח א' על הסדר חוב של 1.835 מיליארד שקל כדי להימנע מדיון בבית המשפט המחוזי בלוד שיקבע כי בעלי האג"ח העמידו כדין את החוב לפירעון מיידי ביוני 2016 – להמשך קריאת הידיעה בדה מרקר.