ברבור שחור באגם הקורונה – שינוי מהותי לרעה

אוניברסיטת תל-אביב, הפקולטה למשפטים

בעסקות מיזוג ורכישה רבות קיים פער זמנים בין חתימת ההסכם לבין השלמת העסקה, במהלכו עשויים המשק הישראלי, השוק שבו פועלת חברת המטרה וחברת המטרה עצמה לחוות שינויים העלולים לפגוע בשווי חברת המטרה או ברצון הרוכש להשלים את העסקה. האם מגפת הקורונה עלולה לגרום לשינוי מהותי לרעה בעסקי חברת המטרה שיאפשר לרוכש לסגת מהעסקה? מאמרו של ד"ר זיו פרייז, ראש המחלקה הבינלאומית-מיזוגים ורכישות, בנקאות ופיננסיים, שפורסם באתר הממשל התאגידי של אוניברסיטת תל אביב. לקריאתו לחצו כאן