ברגע האחרון: הטבות נוספות למוכרי דירה שלישית

משרדנו לקח חלק בדיונים בועדת הכספים בכנסת בקשר למיסוי דירות- טענתנו היתה כי החוק והתקנות ייגרמו לעליית מחירי הדירות לפחות בגובה המענק. על אף העלאת גובה המענק, יש סיכוי התוצאת החוק תהיה העלאת מחירי עסקאות המקרקעין – להמשך קריאת הידיעה בדה מרקר.