ברקת תלווה לרותם שני 55 מיליון שקל לטובת קרקע ביפו

מרכז הנדל"ן

עורכי הדין יוני שטינמץ, שותף במחלקת נדל"ן ומימון ועידו זבורוף ממחלקת שוק ההון במשרדנו, מלווים את עסקת המימון של ברקת קפיטל בהתקשרותה בעסקה להעמדת הלוואת גישור בסך של 55 מיליון ₪ שתועמד לחברת רותם שני לטובת מחזור הלוואה שניתנה בקשר עם מקרקעין ברחוב יפת ביפו.

לקריאת הידיעה במלואה