בשורה למשקיעי ברמלי: הוגש הסכם פשרה, מאות המשקיעים צפויים לקבל חלק מכספם בחזרה

גלובס

 

בשורה למשקיעי ברמלי: הוגש הסכם פשרה, מאות המשקיעים צפויים לקבל חלק מכספם בחזרה. שש שנים אחרי לאחר שניתן צו פירוק לחברת רוביקון ביזנס גרופ בע"מ, אותה הקים אמיר ברמלי, המרצה בימים אלה עונש מאסר של 10 שנים, צפויים מאות המשקיעים לקבל חלק מכספם בחזרה, לאחר שהוגש לבית המשפט המחוזי בת"א הסכם פשרה, במסגרתו הוסדרה בין שתי קבוצות משקיעים מחלוקת ארוכת שנים, אשר מנעה את חלוקת הכספים מקופת הפירוק עד כה. הסכם הפשרה הוגש לאישור בית המשפט ע"י מפרק רוביקון, עו"ד ארז חבר, ביחד עם עו"ד יוסי מנדלבאום, שותף במחלקה המסחרית של משרדנו, המייצג קבוצה של 275 משקיעים (המהווים כ- 70% מכלל הנושים הלא מובטחים של החברה). במסגרת ההסכם נקבע, בין השאר, כי יינתן גמול מיוחד למשקיעים המיוצגים על ידי משרדנו, כ"נושים פעילים", בשיעור של 50% מיתרת סכום התמורה האמורה להתקבל בהמשך לקופת הפירוק ממימוש נכס מקרקעין באשקלון, ואף ניתן יהיה לקדם חלוקת כספים ראשונה מקופת הפירוק לכל המשקיעים. לקריאת הכתבה במלואה בגלובס: