האם השבת קרקע חקלאית למדינה בשל שינוי ייעוד נחשבת כהפקעה לצורכי מס?

גלובס

רועי אייז, שותף וראש מחלקת נדלן ומלונאות, דן בשאלה – האם השבת קרקע חקלאית למדינה בשל שינוי ייעוד נחשבת כהפקעה לצורכי מס?
ברקע הדברים, פסק דין של בית המשפט המחוזי בעניין יבנה דר ואחרים העוסק בשאלת שיעור המס שהחוכרים משלמים מהפיצויים שקיבלו עבור השבת הקרקעות לרמ"י.
חוק הוותמ"ל הקנה לרמ"י כלים לאכיפת פינוי מהיר של קרקעות חקלאיות שייעודן שונה במסגרת תוכניות מועדפות לדיור.
העוררים טענו, כי מדובר בהפקעה ובהתאם שיעור המס צריך להיות נמוך ב50% משיעור המס הרגיל.
בית המשפט קיבל את עמדת מנהל מיסוי מקרקעין וקבע כי אין מדובר בהפקעה, היות וקיים חוזה בין הצדדים המחייב את השבת הקרקע במצב של שינוי ייעוד, ולכן ההשבה הינה מכוח הסכמה חוזית ולא נטילה שלטונית חד צדדית.
אילו נסיבות עשויות להיחשב כהפקעה ? קראו בגלובס את המאמר במלואו