האם ישראל תשנה את מדיניות שימור הקרקעות החקלאיות?

מגדילים