הבהרות רשות התחרות בנוגע להתנהלות עסקים בתקופת הקורונה

במשפט אחד - עדכון לקוחות

המשק הישראלי עומד כעת בפני נסיבות חריגות בשל ההתמודדות עם התפשטות נגיף הקורונה. גופים עסקיים רבים עלולים לחוות ירידה בכושר הייצור, פגיעה במהלך העסקים הרגיל, ירידה חדה בצריכה או מחסור בגורמי יצור חיוניים.

על רקע האתגרים הרבים הניצבים בפני השוק, פרסמה הממונה על התחרות, ביום 17.03.2020, הנחיות עדכניות באשר לאופן התנהלות העסקים בתקופה זו, וזאת במטרה להקל על מצוקתם ולאפשר את המשך פעילותם.

ריבוי שיתופי פעולה עסקיים

הבהרות הרשות קובעות כי בנסיבות השוק הקיימות, ניתן להמשיך ולקיים שיתופי פעולה עסקיים, ובכלל זה בין מתחרים, על מנת לאפשר לעסקים להמשיך בפעילותם בצל המשבר, ובכדי לסייע לשימורה של התחרות בטווח הארוך (דוגמאות לשיתופי פעילות כאמור הם למשל, גיבוי בציוד או מוצרים, מקום בו המגפה מקשה על פעילות עסקית של מתחרה). שיתופי פעולה אלו ייבחנו במסגרת הוראות כללי ההגבלים העסקיים (פטור סוג למיזמים משותפים) התשס"ו- 2006, וכל עוד הם נחוצים לקיומה של הפעילות העסקית בעת הזו, לא ייחשבו הללו כהסדרים "שעיקרם בהפחתת התחרות או מניעתה", כלשון פטור הסוג.

קידום עסקאות מיזוג

ברגיל, חל איסור מוחלט על הוצאתו של המיזוג לפועל בתקופת ההמתנה שעד קבלת אישור הממונה על התחרות למיזוג. על מנת לעודד פעילות עסקית, מבהירה הרשות כי תעמוד בקשר ותסייע לעסקים מתמזגים, במידה ותקופת ההמתנה לאישור הממונה לביצוע המיזוג עלולה לגרום להם לנזק בלתי הפיך.

מתן ארכה בהגשת הדיווח השנתי לרשות לפי חוק המזון

חובות הדיווח המוטלות על ספקי מזון ורשתות שיווק מכוח החוק לקידום התחרות בענף המזון, הוארכו עד לתאריך 30.4.2020.

 

לצד כל אלו, נציין, כמובן, כי הבהרות הרשות מדגישות את הצורך לשמור על נורמות תחרותיות גם בעיתות משבר, ולהימנע מניצול מצב החירום לפגיעה בצרכנים או בציבור.


הכותבים, עורכי הדין ד"ר יריב אילןשותף במחלקה המסחרית וראש תחום הגבלים עסקיים במשרד וירדן הדר, עורכת דין במחלקה


*הבהרההאמור בחוזר זה הינו מידע כללי בלבד ואין בו כדי להוות ייעוץ משפטי המחייב בחינה מעמיקה וספציפית של כל נושא לגופו.