"הבנק אינו שומר ההשקעה של מבקש האשראי" היזם ביקש הלוואה למטרת השקעה וכשזו כשלה, תבע את הבנק על רשלנות והסתרת מידע. בית המשפט לא השתכנע

כלכליסט