הושג הסכם שהציל מסגירה את המרכז האקדמי כרמל

ידיעות אחרונות