הושלמה עסקת משקי הקיבוצים ברכישת השליטה במשק אנרגיה

גלובס

מברכים את משקי הקיבוצים שהינו ארגון כלכלי מרכזי של הקיבוצים בישראל,על השלמת עסקת רכישת השליטה בחברה הציבורית משק אנרגיה. משקי הקיבוצים מכרה למשק אנרגיה את החזקותיה (כ-40%) בתחנת הכוח הפרטית מהגדולות בישראל, דליה, בתמורה למניות שהוקצו לה במשק אנרגיה, ובכך והפכה לבעלת המניות העיקרית במשק אנרגיה. השלמת העסקה הביאה ליצירת אחת מקבוצות האנרגיה הגדולות בישראל, בשווי כ-2 מיליארד ש"ח.

עוזי מור, שותף וראש המחלקה המסחרית במשרדנו, ביחד עם לילך הוק, שותפה במחלקה המסחרית, ייצגו בעסקה את משקי הקיבוצים.

לקריאת הכתבה במלואה בגלובס