החסינות שלא תאפשר לתבוע את קופות החולים – גם אם גבו מכם יותר מדי כסף

דה מרקר

שופטי בית הדין הארצי לעבודה קיבלו ברוב דעות את ערעורן של קופות החולים, ברוב דעות, וקבעו שאכן, הקופות הן בבחינת "גופים הממלאים תפקיד ציבורי על פי דין", ויש לראותן כ"רשות" ולהחיל לגביהן את כל ההגנות שמקנה החוק ל"רשות" בהקשרם של הליכים ייצוגיים. קביעתו של בית הדין הארצי הסתמכה, בין היתר, על כך שקופות החולים פועלות שלא למטרות רווח; פעילותן מוסדרת ומפוקחת באורח הדוק על ידי משרד הבריאות; הן מספקות שירותי בריאות כזרועה הארוכה של המדינה, מכוח חוק ביטוח בריאות ממלכתי; ותקצובן נשען על מקורות ציבוריים – הכל בדומה לרשויות המדינה הרגילות. לקריאת הכתבה