המדריך העולמי לחתימה אלקטרונית ועסקאות דיגיטליות

https://ally-law.com

שיתוף פעולה של גרי קופלוביץ, שותף וראש המחלקה הבינלאומית במשרדנו, ביחד עם ארגון Ally Law בהכנת המדריך העולמי לחתימה דיגיטלית.
ארגון Ally Law הבינלאומי המאגד למעלה מ- 70 פירמות עורכי דין ברחבי העולם, אסף וריכז, באמצאות נציגי הפירמות החברות בארגון, את החוקים והתקנות העוסקים בנושא חתימות אלקטרוניות ועסקאות דיגיטליות, ויצר מדריך לרגולציה של חתימה אלקטרונית ברחבי העולם. המדריך נועד לסייע לחברות ולאנשי עסקים להכיר, מקרוב, את הדינים החלים ביחס לחתימה אלקטרונית ועסקאות דיגיטליות במדינות בהן יש ו/או שעשויות להיות להן/ם משרדים או קשרים עסקיים.
גרי קופלוביץ, סיפק את המידע הנוגע לרגולציה החלה בישראל.