המשרד להגנת הסביבה נכשל — והאזרחים נאלצים להגן על עצמם

דה מרקר

מאמרה של עורכת דין ד"ר ציפי איסר איציק המביא זווית נוספת למאבק הציבורי בנושא אסדרת לוויתן ומסביר את חוסר האימון של הציבור בתהליך אישור האסדה- כשל בהפעלת סמכויות המשרד להגנת הסביבה לפי חוק אוויר נקי. התהליך להוצאת היתר פליטה בו נבחנות לעומק הפליטות הצפויות לאוויר, מתנהל כשבידי היזם היתר בניה מזמן. לקריאה31