הסכם קיבוצי בנמל הפרטי מספנות ישראל; מה יקבלו העובדים?

גלובס

בין היתר כולל ההסכם תוספות שכר מצטברות בשיעור של עשרות אחוזים, בונוס שנתי, מענקים, סבסוד ארוחות, הגדלת ההפרשות לפנסיה ומתן קרן השתלמות, תקציב רווחה לפעילות הוועד, השתתפות בשכר לימוד אקדמאי לילדי העובדים ועוד. להמשך קריאת הידיעה בגלובס.